ISO 14083

Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce. ISO 14083 stanoví společnou metodiku pro kvantifikaci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících s jakoukoli dopravou (nákladní, osobní nebo obojí). Bude specifikovat obecné principy, definice, hranice systému, metody výpočtu, pravidla pro rozdělení (alokaci) a doporučení dat Bude také obsahovat příklady použití zásad […]

Top 10 rad jak snížit svojí uhlíkovou stopu

1. Měřte a analyzujte emise skleníkových plynů Prvním krokem pro každou společnost, která chce snížit svůj dopad na planetu a životní prostředí, a tím pomoci snížit změnu klimatu, je měření emisí skleníkových plynů (GHG). Za tímto účelem existuje mnoho soukromých agentur, které mají certifikaci uhlíkové stopy a mohou společnostem pomoci měřit jejich emise CO2. Jakmile […]

Jak malé a střední podniky přistupují k ESG?

České malé a střední podniky mohou brzy čelit novým povinným požadavkům na udržitelnost podle norem udržitelnosti EU. Na úrovni Evropské unie (EU) se v současné době připravuje novela Směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zvaná Non-Financial Reporting Directive (NFRD), neboli Směrnice pro nefinanční reporting . Tato směrnice zavádí podrobnější požadavky na informace podle povinných norem […]