ISO 14083

Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce. ISO 14083 stanoví společnou metodiku pro kvantifikaci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících s jakoukoli dopravou (nákladní, osobní nebo obojí). Bude specifikovat obecné principy, definice, hranice systému, metody výpočtu, pravidla pro rozdělení (alokaci) a doporučení dat Bude také obsahovat příklady použití zásad […]