gren0meter

POMŮŽEME VAŠÍ SPOLEČNOSTI S VÝPOČTEM UHLÍKOVÉ STOPY

Udržitelnost se stává jedním z klíčových témat 21. století. Zajímají se o ni Vaši zákazníci, Vaši zaměstnanci i obchodní partneři.

Osobně Vám pomůžeme pochopit, co udržitelnost znamená pro Vaši společnost, posbíráme data o Vašich emisích dle GHG protokolu a ISO normy a společně vypočítáme Vaši uhlíkovou stopu a navrhneme jak ji snížit.

UHLÍKOVÁ STOPA PODNIKU

Uhlíková stopa společnosti je měřítkem dopadu její činnosti na životní prostředí. Uhlíková stopa je tak zároveň i nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Je měřena pomocí sběru emisí skleníkových plynů, a je vyjádřená v CO2 ekvivalentech (CO2e). Emise podniku se dle GHG protokolu dělí do tří oblastí, neboli Scopů.

I.

Přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný podnik (např. emise z kotlů v podniku, automobilů vlastněných podnikem či emise z průmyslových procesů a odpadů likvidovaných v rámci podniku).

II.

Nepřímé emise z nakupované energie, které nevnikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku (např. nákup elektřiny, tepla či páry).

III.

Další nepřímé emise – emise, které jsou následkem aktivit podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. nakupované suroviny, služby, služební cesty, odpady atp.)

PROCES

4 KROKY NA CESTĚ K VAŠÍ UDRŽITELNOSTI

NASBÍRÁME DATA

Za pomoci vstupního dotazníku a konkrétních požadavků na sběr dat společně začneme Vaší cestu k udržitelnosti

UDĚLÁME ANALÝZU

Naše Green0meter Aplikace pro reporting CO2 vypočte Vaši uhlíkovou stopu, rozdělí emitenty dle GHG Scopů 1,2,3 a zároveň identifikuje největší znečišťovatele

URČÍME PRIORITY

Navrhneme udržitelná opatření, vypočítáme návratnost investicí na cestě za snížení Vaší uhlíkové stopy

VYPRACUJEME PLÁN

Doporučíme vám konkrétní kroky, jak výrazně ušetřit – díky zdánlivým drobnostem i chytrým investicím

ZAČNĚTE SAMI JIŽ DNES

Carbon calculator

DÍKY NAŠÍ JEDNODUCHÉ KALKULAČCE MŮŽETE ZAČÍT SAMI JIŽ DNES!

Začít můžete sami za pomoci naší zjednodušené kalkulačky.

  VYKROČTE K VAŠÍ UHLÍKOVÉ UDRŽITELNOSTI

  HLEDÁTE PROFESIONÁLY, KTEŘÍ VÁM POMŮŽOU S VÝPOČTEM VAŠÍ UHLÍKOVÉ STOPY?

  Neváhejte mě kontaktovat s Vašimi dotazy ohledně uhlíkové stopy.

  +420 602 228 588

  jan.zverina@green0meter.com

  Váš první kontakt v Green0meter!

  NAPIŠTE NÁM

  Poskytujeme komplexní služby a řešení v oblasti výpočtu a ofsetování uhlíkové stopy dle GHG protokolu.

  Neváhejte nás také kontaktovat na:

  info@green0meter.com

  +420606936108