green0meter Logo

UHLÍKOVÁ STOPA Bezstartostně

Udržitelnost se stává jedním z klíčových témat 21. století. Zajímají se o ni Vaši zákazníci, Vaši zaměstnanci i obchodní partneři.

Pomocí Green0meter platformy Vám pomůžeme pochopit, co udržitelnost znamená pro Vaši společnost, posbíráme data o Vašich emisích dle GHG protokolu a ISO normy a společně vypočítáme Vaši uhlíkovou stopu a navrhneme jak ji snížit.

NAši partneři

Velmi si ceníme důvěry projevené našimi věrnými partnery na cestě za udržitelností.

UHLÍKOVÁ STOPA PODNIKU

Uhlíková stopa společnosti je měřítkem dopadu její činnosti na životní prostředí. Uhlíková stopa je tak zároveň i nepřímým ukazatelem spotřeby energií a produkce výrobků či služeb. Je měřena pomocí sběru emisí skleníkových plynů, a je vyjádřená v CO2 ekvivalentech (CO2e). Emise podniku se dle GHG protokolu dělí do tří oblastí, neboli Scopů.

I.

Přímé emise do ovzduší z aktivit, které spadají pod daný podnik (např. emise z kotlů v podniku, automobilů vlastněných podnikem či emise z průmyslových procesů a odpadů likvidovaných v rámci podniku).

II.

Nepřímé emise z nakupované energie, které nevnikají přímo v podniku, ale jsou důsledkem aktivit podniku (např. nákup elektřiny, tepla či páry).

III.

Další nepřímé emise – emise, které jsou následkem aktivit podniku, ale nejsou klasifikovány jako Scope 2 (např. nakupované suroviny, služby, služební cesty, odpady atp.)

PROCES

4 KROKY NA CESTĚ K VAŠÍ UDRŽITELNOSTI

NASBÍRÁME DATA

Za pomoci vstupního dotazníku a konkrétních požadavků na sběr dat společně začneme Vaší cestu k udržitelnosti

UDĚLÁME ANALÝZU

Naše Green0meter Aplikace pro reporting CO2 vypočte Vaši uhlíkovou stopu, rozdělí emitenty dle GHG Scopů 1,2,3 a zároveň identifikuje největší znečišťovatele

URČÍME PRIORITY

Navrhneme udržitelná opatření, vypočítáme návratnost investicí na cestě za snížení Vaší uhlíkové stopy

VYPRACUJEME PLÁN

Doporučíme vám konkrétní kroky, jak výrazně ušetřit – díky zdánlivým drobnostem i chytrým investicím

ZAČNĚTE SAMI JIŽ DNES

Carbon calculator

DÍKY NAŠÍ JEDNODUCHÉ KALKULAČCE MŮŽETE ZAČÍT SAMI JIŽ DNES!

Začít můžete sami za pomoci naší zjednodušené kalkulačky.


  VYKROČTE K VAŠÍ UHLÍKOVÉ UDRŽITELNOSTI

  HLEDÁTE PROFESIONÁLY, KTEŘÍ VÁM POMŮŽOU S VÝPOČTEM VAŠÍ UHLÍKOVÉ STOPY?

  Neváhejte mě kontaktovat s Vašimi dotazy ohledně uhlíkové stopy.

  +420 602 228 588

  [email protected]

  Váš první kontakt v Green0meter!

  Whatsapp QR
  Jan Zvěřina - foto

  NAPIŠTE NÁM

  Poskytujeme komplexní služby a řešení v oblasti výpočtu a ofsetování uhlíkové stopy dle GHG protokolu.

  Neváhejte nás také kontaktovat na:

  [email protected]

  +420606936108