Jak malé a střední podniky přistupují k ESG?

České malé a střední podniky mohou brzy čelit novým povinným požadavkům na udržitelnost podle norem udržitelnosti EU. Na úrovni Evropské unie (EU) se v současné době připravuje novela Směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zvaná Non-Financial Reporting Directive (NFRD), neboli Směrnice pro nefinanční reporting . Tato směrnice zavádí podrobnější požadavky na informace podle povinných norem […]