ISO 14083

Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce. ISO 14083 stanoví společnou metodiku pro kvantifikaci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících s jakoukoli dopravou (nákladní, osobní nebo obojí). Bude specifikovat obecné principy, definice, hranice systému, metody výpočtu, pravidla pro rozdělení (alokaci) a doporučení dat Bude také obsahovat příklady použití zásad […]

Top 10 rad jak snížit svojí uhlíkovou stopu

1. Měřte a analyzujte emise skleníkových plynů Prvním krokem pro každou společnost, která chce snížit svůj dopad na planetu a životní prostředí, a tím pomoci snížit změnu klimatu, je měření emisí skleníkových plynů (GHG). Za tímto účelem existuje mnoho soukromých agentur, které mají certifikaci uhlíkové stopy a mohou společnostem pomoci měřit jejich emise CO2. Jakmile […]

Jak malé a střední podniky přistupují k ESG?

České malé a střední podniky mohou brzy čelit novým povinným požadavkům na udržitelnost podle norem udržitelnosti EU. Na úrovni Evropské unie (EU) se v současné době připravuje novela Směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zvaná Non-Financial Reporting Directive (NFRD), neboli Směrnice pro nefinanční reporting . Tato směrnice zavádí podrobnější požadavky na informace podle povinných norem […]

How to introduce the carbon pricing into economy

With the latest technological advances and regulatory pressures all aiming in the direction of a fast global energy transition from carbon-based fuels to renewable energies, it is becoming apparent that some form of carbon pricing must be introduced into the economy. The discussed forms are the following: Carbon Tax: the government sets a price that […]

The impact of Climate Change on insurance premiums

The French Prudential Supervision and Resolution Authority (ACPR) together with the French Central Bank (Banque de France) conducted a voluntary climate stress testing pilot exercise from July 2020 to April 2021. It stress-tested 9 banking and 15 insurance groups in France over the following hypothesis: 30-year long-term horizon covering the 2020–2050 period with a combination […]

COP26-what’s ahead of us

From October 31st till November 12th, Glasgow will be the centre of the world for climate change mitigation. All the representatives of 195 signatory countries of the United Nations Framework Convention (UNFCCC) which was signed in the Rio Earth Summit in 1992 will be present there to discuss and review how are we doing in […]

EU Sustainability Taxonomy — On the path to business sustainability

In order to meet its 2030 climate and energy targets as defined in the European Green Deal, the European Commission has set out to align definitions, reporting and companies’ objectives with its Taxonomy for sustainable activities. It is a list of economic activities with performance criteria to assess the activities’ contribution toward six environmental objectives aiming to achieve EU toward climate […]