ISO 14083

Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce. ISO 14083 stanoví společnou metodiku pro kvantifikaci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících s jakoukoli dopravou (nákladní, osobní nebo obojí). Bude specifikovat obecné principy, definice, hranice systému, metody výpočtu, pravidla pro rozdělení (alokaci) a doporučení dat Bude také obsahovat příklady použití zásad […]

Top 10 rad jak snížit svojí uhlíkovou stopu

1. Měřte a analyzujte emise skleníkových plynů Prvním krokem pro každou společnost, která chce snížit svůj dopad na planetu a životní prostředí, a tím pomoci snížit změnu klimatu, je měření emisí skleníkových plynů (GHG). Za tímto účelem existuje mnoho soukromých agentur, které mají certifikaci uhlíkové stopy a mohou společnostem pomoci měřit jejich emise CO2. Jakmile […]

Companies finding the Greemium sweetspot

Although a lot has been written about the positive impact of sustainable practices on the environment, the material impact of such practices on companies’ balance sheets and P&Ls has remained overshadowed. The question therefore is, can sustainable practices have a positive material impact on companies’ financial performance? Although there are undoubtedly many various ways how […]