ISO 14083

Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce. ISO 14083 stanoví společnou metodiku pro kvantifikaci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících s jakoukoli dopravou (nákladní, osobní nebo obojí). Bude specifikovat obecné principy, definice, hranice systému, metody výpočtu, pravidla pro rozdělení (alokaci) a doporučení dat Bude také obsahovat příklady použití zásad […]

Top 10 rad jak snížit svojí uhlíkovou stopu

1. Měřte a analyzujte emise skleníkových plynů Prvním krokem pro každou společnost, která chce snížit svůj dopad na planetu a životní prostředí, a tím pomoci snížit změnu klimatu, je měření emisí skleníkových plynů (GHG). Za tímto účelem existuje mnoho soukromých agentur, které mají certifikaci uhlíkové stopy a mohou společnostem pomoci měřit jejich emise CO2. Jakmile […]

Jak malé a střední podniky přistupují k ESG?

České malé a střední podniky mohou brzy čelit novým povinným požadavkům na udržitelnost podle norem udržitelnosti EU. Na úrovni Evropské unie (EU) se v současné době připravuje novela Směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) zvaná Non-Financial Reporting Directive (NFRD), neboli Směrnice pro nefinanční reporting . Tato směrnice zavádí podrobnější požadavky na informace podle povinných norem […]

Green0meter vysadil ve spolupráci s Koh-i-noor a Home for Trees 2000 stromečků

Stromy jsou součástí bukového lesa, který vznikne namísto lesa smrkového, který podlehl kůrovcové kalamitě. Buková školka, vysazená díky Home for Trees je chráněna proti okusu zvěří pletivem. Koh-i-noor ve spolupráci s Green0meter zároveň vydal speciální edici pastelek, jejímž zakoupení podpořili spotřebitelé snížení uhlíkové stopy zasazením jednoho stromečku na území České republiky!