Porovnání dostupnosti informací o udržitelnosti českých pojišťoven

Povědomí odborné veřejnosti o udržitelnosti a o důležitosti udržitelného reportingu roste. To prokázala i studie dostupnosti informací o udržitelnosti u českých bank. Co se však týče pojišťoven, situace je opačná. Z top 5 největších pojišťoven (dle počtu klientů) o lokální udržitelnosti reportuje pouze Kooperativa a ČPP, které obě spadají do skupiny VIG. Ostatní pojišťovny včetně […]

Porovnání dostupnosti informací o udržitelnosti českých bank

Informace o dopadu svých aktivit na životní prostředí banky již určitou dobu začleňují do, anebo vedle svých výročních zpráv. Zaměřují se v nich shodně na oblasti od ochrany životního prostředí, vztahu se zaměstnanci, povaze svého podnikání, vztahu se zákazníky a své společenské odpovědnosti. Při bližším porovnání, lze ovšem zjistit poměrně velkou diverzitu odpovědí, která zvyšuje […]