top of page

Dopad změny klimatu na pojišťovnyV posledních letech jsme svědky dramatických změn v klimatu, což má dopad na celou řadu oblastí, včetně pojišťovnictví. Pojišťovny jsou nuceny čelit rostoucímu riziku způsobenému změnami klimatu a přizpůsobovat se nové realitě. A právě zde přichází na pomoc nový nástroj s názvem Green0meter.


Studie od KPMG z roku 2022 ukazuje, že klimatické změny mají pro pojišťovny dalekosáhlé dopady. Studie zdůrazňuje, že klimatické změny budou mít vliv na celou řadu oblastí, včetně ztrát na majetku, zemědělství a dopravě, a že pojišťovny budou muset být schopny řešit tyto nové výzvy a přizpůsobovat se novému klimatickému prostředí.


V nedávné době došlo k významným změnám v oblasti pojišťovnictví a klimatických změn. V dubnu 2023 se Zurich rozhodla opustit koalici pojišťoven, která se zaměřuje na změnu klimatu, jen několik dní po podobném kroku podnikla i Munich Re. Tyto kroky byly kritizovány a nazvány jako krok zpět v boji proti změně klimatu, a ukazují na to, že existuje tlak na pojišťovny, aby jednaly efektivněji v oblasti změny klimatu.


Green0meter je inovativní nástroj, který pomáhá měřit a redukovat dopad změny klimatu na podniky a organizace. Jedná se o software, který umožňuje pojišťovnám a dalším společnostem snížit svůj uhlíkový otisk a zároveň minimalizovat dopad klimatických změn na jejich podnikání.


Podle nedávné studie EIOPA, Evropského orgánu pro pojišťovnictví, mají pojišťovny v České republice stále nedostatečné opatření v oblasti adaptace na změnu klimatu. Green0meter může pomoci pojišťovnám zlepšit svou schopnost reagovat na klimatické výzvy a přizpůsobit se novým podmínkám.


Jak vidíme, nástroj Green0meter může pomoci českým pojišťovnám reagovat na změnu klimatu a minimalizovat její dopad na podnikání. Klimatické změny však mají pro pojišťovny dalekosáhlé dopady nejen na jejich podnikání, ale i na klienty, zejména ty v maloobchodě. Zvyšující se nepředvídatelnost počasí a jeho dopad na nemovitosti, zemědělství, infrastrukturu a další oblasti znamená pro pojišťovny větší riziko a náklady. Oproti bankám, které jsou v menší míře vystaveny přímému dopadu klimatických změn, jsou pojišťovny výrazněji postiženy a musí se přizpůsobovat nové realitě. Potvrzuje to i francouzský regulační orgán ACPR, který ve své studii zdůrazňuje, že klimatické změny budou mít větší dopad na pojišťovny než na banky.


S nástrojem Green0meter mají pojišťovny v České republice možnost minimalizovat svůj dopad na klima a zároveň připravit své podnikání na nové podmínky. Aby byly schopny úspěšně čelit rizikům spojeným se změnou klimatu, musí pojišťovny zlepšovat svou schopnost měřit a předvídat dopad klimatických změn a přizpůsobovat se nové realitě. Green0meter může být pro pojišťovny klíčovým nástrojem pro řízení rizik a maximalizaci výkonu v nové klimatické realitě.

Comments


bottom of page