top of page

Investice do udržitelnosti: příležitost, která šetří a vyděláváMezi nejzásadnější dopady, které bude mít tolik diskutovaný Green Deal na české firmy, patří nová pravidla tzv. nefinančního reportingu, tedy zavedení směrnice Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Média z ní často dělají strašáka, a to úplně zbytečně. Nefinanční reporting totiž může být pro firmy výhodnou investicí do efektivních inovací.


Z Green Dealu bychom se totiž měli snažit udělat v první řadě iDeal, a to i prostřednictvím smysluplného zavádění nefinančního reportingu.

Směrnice CSRD ukládá tyto povinnosti všem velkým společnostem od 250 zaměstnanců, s více než 1 miliardou obratu anebo 600 milióny aktiv a také na podnikům veřejného zájmu v EU. Znamená to, že musí vykazovat své environmentální, sociální a governance (ESG) údaje.


Někdo může říci, že jde o zbytečnou byrokracii. Je tomu ale naopak, obě povinnosti lze přetavit v konkurenční výhodu. České firmy jsou už 30 let součástí dodavatelských řetězců a jsou tudíž navázané na řadu globálních firem. Uspět dnes v tendru pro českého dodavatele často znamená mít spočítanou uhlíkovou stopu vlastní firmy nebo jejích produktů. Podobné požadavky doposud kladly na své dodavatele především velké nadnárodní firmy. Je jisté, že okruh takovýchto zadavatelů bude po celém světě neustále růst. Příkladem může být náš klient Tritón Pardubice, spol., s.r.o., který potřeboval spočítat uhlíkovou stopu svého produktu podle normy ISO 14067, aby mohl splnit náročné požadavky evropského zákazníka. Jde tak vlastně o narovnávání pravidel hry, kdy společnosti publikují své ESG ukazatele dle přesně daných standardů.


Investice do ESG reportingu se bohatě vyplatí


V případě CSRD bychom měli například maximalizovat zjednodušení všech procesů. A to včetně automatizace a digitalizace sběru dat, což je nezbytný cíl nejen pro firmy, ale i pro stát. Tento úkol si v Česku budeme muset splnit tak jako tak. Návratnost investic (ROI) může být v této oblasti velmi vysoká. Iniciativy ESG mohou také generovat přímé příjmy. Například potravinářská společnost může vytvořit ekologickou produktovou řadu, která zvýší prodeje a podíly na trhu. Výrobce může využít technologické inovace, jako je umělá inteligence, k optimalizaci spotřeby energie a zdrojů, čímž se sníží provozní náklady v továrnách.

Kromě přímých výnosů můžeme ale najít i řadu ne tolik zřejmých pozitivních dopadů. Dobré výsledky sníží fluktuaci talentů a pomohou přilákat další zájemce. Díky řešení environmentálních a sociálních rizik si podniky mohou zachovat dobrou pověst a ušetřit se nákladných marketingových neúspěchů – nebo přímých pokut za greenwashing. Dalším kritickým faktorem ESG je bezpečnost: efektivní naplňovaní požadavků ESG zmenšuje bezpečnostní rezervy a náklady na pojištění, což zlepšuje hospodářský výsledek.


ESG hýbe světem financí


Podle průzkumu společnosti PwC si téměř tři čtvrtiny globálních investorů přejí standardizovaný ESG reporting a 85 % členů CFA (globální asociace profesionálních investorů) uvedlo, že do svého rozhodovacího procesu zahrnuli alespoň část ukazatelů, které ESG sleduje. Na trzích s povinným vykazováním ESG se ukazuje, že investoři jsou ochotni za tuto transparentnost zaplatit i vyšší cenu. Aby se to zohlednilo, měla by se na společnosti s vysokým skóre ESG vztahovat prémie v rámci jejich ocenění. Stručně řečeno, rámec ESG se již stává nezbytnou součástí podnikových strategií, finančního výkaznictví a oceňování.


Data pro ESG reporty jsou přitom ve firmách poměrně snadno dostupná. Problém tedy není v jejich nedostupnosti, ale v tom, že se poprvé v historii dávají na jedno místo, a tím skončí éra datové rozdrobenosti ve společnostech. Tento trend není omezen pouze na kancelářské společnosti, ale naopak se významně týká i výrobního sektoru. Přestaňme se tedy bát strašáka, který neexistuje, a posuňme se dopředu. Prostřednictvím vyšší efektivity podniků a investic do inovativních oborů lze nastartovat Česko. Implementace směrnice CSRD nám v tom může být užitečným impulsem i pomocníkem zároveň.

コメント


bottom of page