top of page

Nová marketingová pravidla proti greenwashingu se blíží


V posledních letech se stále častěji objevují společnosti, které se snaží své výrobky a služby uvádět na trh jako šetrné k životnímu prostředí nebo udržitelné. Tato praktika, známá jako "greenwashing", se stala hlavním problémem pro spotřebitele, kteří se stále častěji snaží činit ekologicky šetrnější nákupní rozhodnutí. V reakci na tento problém Úřad pro reklamní standardy (ASA) ve Velké Británii aktualizoval své pokyny týkající se reklamních a marketingových tvrzení souvisejících s životním prostředím.


Aktualizované pokyny úřadu ASA stanoví šest klíčových zásad, kterými by se podniky měly řídit, aby zajistily, že jejich reklamní tvrzení nebudou zavádějící nebo klamavá. Mezi tyto zásady patří pravdivost a přesnost, konkrétnost a jasnost, nepřehánění přínosů výrobku nebo služby pro životní prostředí, nevynechávání důležitých informací a zajištění toho, aby tvrzení mohla být doložena.


Tyto zásady mají podnikům pomoci vyhnout se nepravdivým nebo zavádějícím tvrzením o vlivu jejich výrobků nebo služeb na životní prostředí. Dodržováním těchto zásad si podniky mohou u spotřebitelů vybudovat důvěru a prokázat svůj závazek k udržitelnosti a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.


Dopad těchto zásad proti "greenwashingu" se pravděpodobně projeví v celé řadě průmyslových odvětví, včetně potravinářského a zemědělského sektoru. V České republice existují podobné předpisy regulující greenwashing. Tyto předpisy prosazuje Česká obchodní inspekce (ČOI), která je odpovědná za kontrolu reklamních a marketingových tvrzení týkajících se ochrany životního prostředí a udržitelnosti.


Podle českých zákonů mají podniky zakázáno uvádět nepravdivá nebo zavádějící tvrzení o dopadu svých výrobků nebo služeb na životní prostředí. ČOI má pravomoc ukládat podnikům, které tyto předpisy porušují, pokuty a další sankce.


Předpisy v České republice jsou v mnoha ohledech podobné aktualizovaným pokynům ASA. Cílem obou souborů předpisů je zabránit podnikům v uvádění nepravdivých nebo zavádějících tvrzení o dopadu jejich výrobků nebo služeb na životní prostředí. ČOI prosazováním těchto předpisů pomáhá chránit spotřebitele a zajišťuje, aby podniky nesly odpovědnost za svá tvrzení o životním prostředí.


Závěrem lze říci, že aktualizované pokyny ASA k reklamním a marketingovým tvrzením týkajícím se životního prostředí jsou důležitým krokem v boji proti greenwashingu. Dodržováním šesti zásad stanovených ASA se mohou podniky vyhnout nepravdivým nebo zavádějícím tvrzením o dopadu svých výrobků nebo služeb na životní prostředí. Dopad těchto zásad se pravděpodobně projeví v celé řadě průmyslových odvětví, včetně potravinářského a zemědělského sektoru. V České republice platí obdobné předpisy regulující greenwashing, jejichž dodržování prosazuje ČOI. Tyto předpisy jsou důležitým nástrojem ochrany spotřebitelů a zajišťují, aby podniky nesly odpovědnost za svá environmentální tvrzení.

Comments


bottom of page