top of page

Společnosti jsou stále transparentnější ve svých ESG datechV posledních letech se udržitelnost stává stále důležitějším tématem pro společnosti po celém světě. Mnoho podniků si uvědomuje důležitost snižování svého dopadu na životní prostředí a podniká kroky k udržitelnější budoucnosti. V České republice firmy využívají data, která jim pomáhají stát se udržitelnějšími.


Jednou z firem, která je v této oblasti lídrem, je ČEZ, největší energetická společnost v České republice. ČEZ nedávno spustil online knihovnu dat ESG (Environmental, Social and Governance), která je největší svého druhu mezi všemi evropskými energetickými společnostmi. Knihovna obsahuje obrovské množství údajů o výkonnosti společnosti ČEZ v oblasti udržitelnosti, včetně informací o emisích skleníkových plynů, spotřebě vody, nakládání s odpady a bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců.


Zpřístupněním těchto údajů veřejnosti ČEZ prokazuje svůj závazek k transparentnosti a odpovědnosti. Společnost rovněž využívá tyto údaje k identifikaci oblastí, v nichž může zlepšit své výsledky v oblasti udržitelnosti. Například analýzou údajů o emisích skleníkových plynů dokázala společnost ČEZ identifikovat příležitosti ke snížení své uhlíkové stopy, například zvýšením využívání obnovitelných zdrojů energie a investicemi do opatření na zvýšení energetické účinnosti.


ČEZ není jedinou českou společností, která využívá data k tomu, aby se stala udržitelnější. Přístupy k udržitelnosti založené na datech uplatňuje i řada dalších podniků v zemi. Například stavební a developerská společnost Skanska vyvinula softwarový nástroj, který jí pomáhá optimalizovat energetickou účinnost jejích budov. Tento nástroj využívá údaje o spotřebě energie v budovách k identifikaci oblastí, kde lze provést zlepšení, jako je modernizace izolace nebo instalace účinnějších systémů osvětlení.


Další společnost, Karlovarské minerální vody, výrobce minerální vody a nealkoholických nápojů, využívá data ke snížení spotřeby vody. Společnost zavedla systém, který monitoruje spotřebu vody ve svých výrobních závodech a identifikuje příležitosti ke snížení spotřeby vody. Díky tomuto přístupu založenému na datech se společnosti podařilo snížit spotřebu vody za posledních pět let o 20 %.


Závěrem lze říci, že české společnosti využívají data k tomu, aby se staly udržitelnějšími, a to různými způsoby. Díky analýze údajů o své výkonnosti v oblasti udržitelnosti jsou tyto podniky schopny identifikovat oblasti, kde lze dosáhnout zlepšení, a přijmout opatření ke snížení svého dopadu na životní prostředí. Vzhledem k tomu, že udržitelnost je i nadále naléhavým tématem pro podniky na celém světě, je pravděpodobné, že v následujících letech bude stále více podniků v České republice i mimo ni uplatňovat přístupy k udržitelnosti založené na datech.

Comments


bottom of page