top of page

Uhlíková stopa eventu

Aktualizováno: 26. 9. 2023Když přemýšlíme o environmentálním dopadu akcí, naše myšlenky často směřují k papírovému odpadu z brožur, plastovému odpadu z vodních lahví a možná k spotřebě energie osvětlení a zvukové techniky. Existuje však mnohem větší dopad, který máme tendenci přehlížet: uhlíková stopa samotných účastníků akce.


Průměrný návštěvník mezinárodní akce v Evropě má uhlíkovou stopu 571kg CO2 ekvivalentu. Pro mnohé to může být šok. Když toto číslo vynásobíte stovkami nebo tisíci účastníků, čísla se stanou ohromujícími. Jak může jednotlivec navštěvující akci mít tak významný dopad a co můžeme dělat k jeho zmírnění?Před tím, než budete pokračovat tipněte si co nejvíce přispívá k CO2e eventu

 • Odpad

 • Hotel

 • Transport

 • Catering
Porozumění uhlíkové stopě

Chceme-li pochopit ekvivalent 571kg CO2, musíme rozebrat aktivity, které k tomu přispívají:

 1. Doprava: Toto je často největší přispěvatel. Ať už jde o let z jiné země, jízdu z nedalekého města nebo dokonce využívání místní veřejné dopravy, uhlíkové emise spojené s cestováním jsou značné.

 2. Ubytování: Návštěvníci, kteří se ubytují v hotelech nebo jiných formách ubytování, přispívají k uhlíkovým emisím. Vytápění, chlazení, prádelna a další hotelové operace všechny vyžadují energii.

 3. Jídlo a pití: Produkce, doprava a příprava jídla a nápojů může mít také významnou uhlíkovou stopu, zejména pokud akce neprioritizuje udržitelné zdroje.

 4. Odpad: Od obalů na jídlo po propagační materiály může odpad vytvořený na akcích přispět k uhlíkové stopě, zejména pokud není recyklován nebo kompostován.

Kroky k uhlíkově neutrální akci

Rozpoznání dopadu je prvním krokem. Zde je několik konkrétních kroků podle doporučení Shift Carbon k tomu, aby byla vaše akce udržitelnější:

 1. Podporujte udržitelnou dopravu: Nabízejte kyvadlové služby z hlavních dopravních uzlů, podporujte společnou jízdu a poskytujte informace o možnostech veřejné dopravy. Pokud je akce mezinárodní, zvažte možnosti virtuální účasti.

 2. Vyberte udržitelná místa: Upřednostňujte místa, která využívají obnovitelné zdroje energie, mají účinné praktiky nakládání s odpadem a jsou dostupná veřejnou dopravou.

 3. Prioritizujte udržitelné cateringové služby: Vyberte dodavatele cateringových služeb, kteří zdrojí místní a dávají přednost biologickým a udržitelným surovinám. Snižte nabídku masa nebo zvažte vegetariánskou nebo veganskou variantu pro akci, protože rostlinná jídla často mají nižší uhlíkovou stopu.

 4. Minimalizujte odpad: Přejděte na digitální programy akce a vstupenky. Pokud je tisk nutný, použijte recyklovaný papír. Nastavte kompostovací a recyklační stanice a povzbuzujte návštěvníky, aby je využívali.

 5. Vzdelejte účastníky: Využijte platformu akce k tomu, abyste vzdelávali účastníky o uhlíkové stopě a způsobech, jak mohou minimalizovat svůj dopad, např. používáním znovu použitelných vodních lahví nebo kompenzací emisí z jejich cesty.


Závěr

Akce jsou nezbytné pro networking, učení a rozvoj podnikání. I když bychom měli pokračovat v jejich vychutnávání a těžení z nich, je nezbytné, aby organizátoři akcí a účastníci rozpoznali jejich environmentální dopad a podnikli kroky k jeho zmírnění. S uhlíkovou stopou 571kg CO2 ekvivalentu na účastníka není lepší
Commentaires


bottom of page