top of page

Začíná platit uhlíkové clo. Zde je vše, co o něm potřebujete vědět

Od 1. října 2023 v Evropské unii začalo platit tzv. uhlíkové clo neboli nařízení, které stanovuje pravidla pro takzvaný mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism), zkráceně CBAM. V současné době platí přechodné období od 1. října 2023 do konce roku 2025, během kterého dovozci nemusí hradit žádné poplatky, nicméně mají povinnost shromažďovat a reportovat příslušná data. 
CBAM je krokem, který přepíše vzorce mezinárodního obchodu a zvýší tlak na dekarbonizaci. 


Nařízení je průlomovým krokem Evropské unie, který by měl doplnit současný systém obchodu s emisními povolenkami a narovnat tak existující pravidla hry, kdy domácí výrobci emisně náročných komodit jsou ve nevýhodné pozici oproti dovozcům z jiných zemí, kde environmentální regulace není tak přísná nebo emise skleníkových plynů nejsou zpoplatněné. Očekává se, že tato legislativa ve svém plném rozsahu bude mít škálu jak pozitivních, tak negativních dopadů. Poskytne významný impulz k dekarbonizaci emisně náročných průmyslových odvětví na globální úrovni, podpoří výrobu vodíku pomocí obnovitelných zdrojů energie, změní klíčové toky mezinárodního obchodu, ale také může mít negativní dopady pro koncové spotřebitele, jelikož je pravděpodobné, že ceny primárních komodit se pro koncového uživatele zvýší. CBAM je klíčovým nástrojem, který má zamezit efektu tzv. úniku uhlíku, k němuž dochází, když evropské firmy přesouvají emisně náročnou výrobu do zemí, kde jim stačí splnit nižší standardy, nebo když se evropské výrobky nahrazují dovozem s vyššími emisemi, což oslabuje klimatická opatření Evropské unie. 


Koho se nařízení týká a na jaké komodity se vztahuje? 


Dovozci energeticky náročných výrobků, jako jsou elektřina, železo, ocel, hliník, cement, vodík, hnojiva a jejich výrobky, budou povinni při vstupu na evropský trh platit uhlíkové clo. Tento poplatek je součástí evropského systému obchodování s emisními povolenkami. Importéři musí vykázat uhlíkovou stopu těchto výrobků a zaplatit příslušný poplatek, který je korigován podle snižujícího se množství bezplatných povolenek dostupných v EU a také od něj bude odečtena cena emisní povolenky v zemi původu zboží. Je nutné zdůraznit, že v současné době platí přechodné období, kdy dovozce nebo nepřímý celní zástupce jsou povinni pouze shromažďovat data a podávat čtvrtletní hlášení příslušné autoritě. První zpráva by tak měla být podána ohledně zboží dovezeného ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023, a to do 31. ledna 2024. Poslední zpráva by měla být podána ohledně zboží dovezeného ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025, a to do 31. ledna 2026. 


Co bude obsahem hlášení?


V letech 2023–2025 zpráva, která bude podávána kontrolnímu orgánu, by měla obsahovat následující informace: 


  • Množství dovozu: celkové množství dovezeného v předchozím čtvrtletí zboží, které je předmětem regulace.

  • Přímé a nepřímé emise: emise skleníkových plynů v CO2eq spojené s výrobou zboží, včetně všech přímých emisí z výrobních procesů a nepřímých emisí, jako jsou ty spojené s výrobou energie použité při výrobě.

  • Informace o splatné ceně uhlíku: Vypočtená výše poplatku za emise v zemi původu za zabudované emise, včetně emisí spojených s prekurzory.

  • Informace o prekurzorových materiálech: Podrobnosti o materiálech použitých ve výrobním procesu, které mají vlastní spojené emise. 


Hlášení by mělo zahrnovat informace o třech kategoriích produktů: 


  • Jednoduché výrobky (zboží vyrobené z paliv a surovin s nulovými zabudovanými emisemi)

  • Komplexní výrobky (zboží, které zahrnuje zabudované emise z prekurzorů) 

  • Sdružené zboží (skupina zboží CBAM s různými nomenklaturními kódy, ale podobnými vlastnostmi) 


Hlášení by mělo být předloženo elektronicky přes systém CBAM Transitional Registry, který bude navržen tak, aby shromažďoval a spravoval všechny informace týkající se těchto zpráv. Na základě shromážděných informací během přechodného období Evropská komise bude upřesňovat jednotlivá kritéria a požadavky, tak aby firmám usnadnila reportovací proces a zaměřila se na klíčová odvětví. Přechodné období pomůže i firmám nastavit komunikaci a sběr dat napříč dodavatelským řetězcem v třetích zemích. 


Jak vám může pomoct Green0meter? 


Nastavit mechanismy sběru dat a připravit na základě nich CBAM hlášení není jednoduchým úkolem, s ohledem na to, že nařízení je platné již dnes a první hlášení je nezbytné podat v lednu 2024. Významnou pomoc vám může nabídnout Green0meter, kdy během několika měsíců vás provedeme celým procesem od přípravy do odeslání CBAM reportu. Příprava reportu začíná stanovením hranic výrobních procesů, následuje fáze monitoringu přímých a nepřímých emisí spojených s výrobou zboží. Na základě těchto dat připravíme na klíč hlášení, které bude plně v souladu s evropskou legislativou.  

Comments


bottom of page