top of page

Zaměřeno na klienty Green0meter: cesta společnosti ComAp k leadershipu v zavádění CSRD

Aktualizováno: 12. 3.Profil klienta

 

Společnost ComAp se specializuje na chytrá řešení pro řízení výroby energie a energetický management a podporuje přechod na udržitelnou energetiku ve světě. Poskytuje inovativní služby pro různé aplikace a průmyslová odvětví se zaměřením na přechod k čisté energii. ComAp nabízí celou řadu produktů, včetně řídicích jednotek, dálkových displejů, ovládání rozváděčů a ochranných zařízení, přičemž se silně zaměřuje na udržitelnost, zákaznicky orientovaný přístup a neustálé inovace. ComAp působí celosvětově, má významné zastoupení v mnoha zemích a může se pochlubit více než 30 lety zkušeností na trhu inteligentního řízení energetiky.


Cíl spolupráce

 

Vzhledem k tomu, že ComAp spadá do působnosti Směrnice CSRD, bylo cílem spolupráce posílit úsilí společnosti v oblasti ESG, zajistit soulad s legislativními požadavky a navrhnout vizi strategie společnosti v oblasti ESG. 


"Stejně jako chceme jít v rámci našeho odvětví příkladem v oblasti energetické transformace, chceme jít příkladem i v oblasti dodržování pravidel ESG. Chtěli jsme být o krok napřed před regulací, abychom se mohli učit, zlepšovat a dosahovat dokonalosti, a jsme rádi, že jsme našli společnost Green0meter, která se pro nás ukázala být tím správným partnerem. Tato problematika je nová a dynamická, takže jsme potřebovali být flexibilní a spolupracovat, a to se společnosti Green0meter velmi dobře dařilo."
Barbora Vajnarová, manažerka marketingové komunikace a CSR, ComAp

 

Společnost Green0meter poskytla následující služby:

 

  • Kompletní příprava CSRD, mapování taxonomie EU a analýza dvojí materiality

  • Výpočet uhlíkové stopy společnosti pro rozsah 1, 2 a 3

  • Výpočet uhlíkové stopy výrobku

  • Návrh vize udržitelnosti, iniciativ a KPIs

 

Průběh a délka spolupráce

 

Šestiměsíční spolupráce zahrnovala sběr dat, mapování ekonomických činností v souladu s EU Taxonomií a nastínění možných kroků v rámci ESG strategie. Navzdory očekávaným výzvám se podařilo sběr dat z centrály i dceřiných společností uskutečnit za necelé dva měsíce. Alizée Dubois, manažerka CSR v ComAp, si pochvalovala uživatelsky přívětivou platformu a podporu od expertů z Green0meter.

 

V rámci projektu jsme se setkali i se zajímavými výzvami, zejména při mapování dopadu výrobků na životní prostředí v rámci Taxonomie EU, a to kvůli absenci přímého kontaktu s koncovými uživateli. Řešení vyžadovalo pečlivý přístup ke kategorizaci použití každého výrobku a jeho dopadu na udržitelnost. Výsledky podnítily interní diskuse napříč globálními pobočkami společnosti ComAp a poukázaly například i na rozdílné vnímání udržitelných investic v různých zemích.

 

Ještě v čase před zveřejněním reportingových pokynů od skupiny EFRAG, ComAp s pomocí Green0meter proaktivně provedla analýzu dvojí materiality. Tato analýza, díky podpoře Karla Kotouna, položila základ budoucí ESG strategie a identifikovala kritické datové body pro CSRD report. Zvláště cenné bylo zapojení stakeholderů, kteří na vzniku této analýzy podíleli.Klíčové výsledky a poznatky

 

  • Rozpad emisí: analýza ukázala, že 0, 9 % emisí spadá do Scope 1; 1, 2 % do Scope 2 a 97, 9 % do Scope 3, což jenom zdůrazňuje význam sledování Scope 3.

  • Produkty v souladu s EU Taxonomií: společnost ComAp je připravená zvýšit příjmy z těchto ekonomických aktivit, což je v souladu s její strategií pro rozvoj udržitelných systémů řízení spotřeby energie.

  • Pilíř „S“: postupy a školení ComAp v oblasti zdraví a bezpečnosti demonstrovaly její vynikající výsledky v této oblasti. Byla však zjištěna potřeba zlepšit ukazatele diverzity, což je běžný problém ve technických odvětvích. Na tuto oblast se v roce 2024 zaměří HR tým ComAp.

  • CSRD leadership: společnost ComAp má díky nově nastavené transformační strategii od Green0meteru dobrou pozici jako lídr v oblasti implementace CSRD, hlavně díky dobře nastaveným strategickým krokům a podpoře Green0meter. Obzvláště je pak chválená naše digitální platforma Green0meter, kterou zákazníci cení pro svou intuitivnost a komplexní pokrytí.

 

Hodnocení spolupráce

 

"Green0meter nám pomohl definovat naši vizi udržitelnosti a klíčové oblasti, na které se zaměřujeme v rámci E-S-G. V našem hodnotovém řetězci vidíme transformační potenciál, od rychlých a jednoduchých opatření, jako je snižování množství odpadu z obalů a přechod na biologicky rozložitelné materiály, až po komplexnější opatření, jako je cirkularita produktů. Analýza odhalila, že nejvýznamnějším přispěvatelem emisí skleníkových plynů je výroba našich kontrolérů v dodavatelském řetězci, což nasměrovalo naše dekarbonizační iniciativy ke konkrétním významným dodavatelům. Doporučení Green0metru okamžitě podnítila interní diskuze a konkrétní kroky ke snížení našeho dopadu na životní prostředí."
Alizée Dubois, manažerka CSR, ComAp

Proč Green0meter?

 

Díky své expertíze v oblasti dat a AI, praktickému přístupu a týmu ESG expertů, je Green0meter ideálním partnerem pro dosažení udržitelných změn. Nabízíme nástroje a metody pro vývoj strategií ESG, uživatelsky přívětivou platformu pro správu dat a odborné poradenství pro dodržování CSRD.

 

Další kroky společnosti ComAp

 

Na základě této úspěšné spolupráce bude společnost ComAp v roce 2024 pokračovat ve spolupráci se společností Green0meter a zaměří se na sběr dat, zveřejnění svého prvního CSR reportu a implementaci své ESG strategie a iniciativ.

 

Začněte i Vy

 

Začněte svou cestu k implementaci CSRD se společností Green0meter vaším průvodcem ve světě ESG. Obraťte se na nás a získejte zkušenosti s transformací podobnou té, kterou zažívá ComAp, poháněnou daty, inovacemi a závazkem k udržitelné budoucnosti.
Zdroj foto: ComAp

Comments


bottom of page