top of page

Zaměřeno na klienty Green0meter: výpočet uhlíkové stopy společnosti a produktu pro KASKO 

Profil klienta

 

Společnost KASKO se věnuje výrobě plastových dílů pro automobilový průmysl a další odvětví, nabízí komplexní služby v oblasti vstřikování plastů - od vývoje a konstrukce po výrobu, montáž a kompletaci dílů. Jejich technologie využívá 41 vstřikolisů o tonážích 50 až 1100 tun. Tyto stroje jsou schopny efektivně zpracovat až 4,5 kg plastu během pouhých 50 vteřin.

Kromě základních výrobních procesů, jako jsou vstřikování plastů a montáž, KASKO rozšířilo své služby o další zpracování včetně potisku, kašírování, pokovování a lakování dílů, což odpovídá rozmanitým potřebám jejich klientů. Mezi tyto klienty patří přední automobilky, jako je Škoda Auto, s níž KASKO udržuje vývojové partnerství. Významnou součástí jejich nabídky je také vlastní nástrojárna pro výrobu forem, což je klíčové pro nové projekty i sériovou výrobu.

 

Cíl spolupráce a poskytnuté služby

 

KASKO se rozhodlo proaktivně vypočítat uhlíkovou stopu své firmy a vybraných produktů. „Vedli jsme interně několik debat a jednání o tom, jak se postavit k výpočtu uhlíkové stopy. Dospěli jsme k rozhodnutí na základě dvou hlavních aspektů: očekávání našich zákazníků, kteří brzy budou požadovat tyto informace, a potřeby příprav na ESG reporting, který se za několik let bude legislativně vyžadován. Rozhodli jsme se proto začít s výpočtem uhlíkové stopy pro naši firmu KASKO a divizi KASKO Formy, což považujeme za konkurenční výhodu a krok vpřed oproti očekávaným požadavkům.“ – říká ředitel kvality a environmentu společnosti KASKO, Ing. Kamil Bárta.

 

Poskytnuté služby:


  • Kompletní výpočet uhlíkové stopy firmy ve Scope 1, 2, 3 v souladu s GHG Protokolem a ISO 14064

  • Výpočet uhlíkové stopy výrobku. V rámci spolupráce byl proveden výpočet uhlíkové stopy pro některé produkty KASKO EKO. Byly zkoumány různé scénáře výroby jejich vlastního produktu, včetně využití drtě a technologického odpadu, stejně jako možnost použití re-granulátu nebo původního plastu. Cílem bylo posoudit ekologický dopad těchto rozhodnutí a určit, jak významně přispívají k udržitelnosti a snižování uhlíkové stopy produktu.

 

Rozsah projektu

 

Celý projekt výpočtu uhlíkové stopy společnosti KASKO, na kterém jsme spolupracovali, trval od listopadu 2023 do začátku února 2024. Součástí projektu byla i osobní prohlídka provozu, což nám umožnilo lépe pochopit specifika výrobních procesů KASKO a optimalizovat sběr dat. Klíčovým faktorem úspěchu byla rychlost sběru dat, v čemž KASKO mezi klienty Green0meter drží prvenství. Tento úspěch je odrazem silné datové kultury společnosti KASKO, která klade důraz na měření a řízení klíčových prvků svého provozu. "Věříme, že co měříte, můžete řídit a zlepšovat," uvádí Ing. Kamil Bárta.Tento přístup, spolu s dobře připravenou metodologii ke sběru dat od Green0meter, umožnila efektivní a rychlou analýzu, což bylo zásadní pro úspěšné dokončení projektu v tak krátkém časovém rámci.

 

Klíčová zjištění a plány do budoucna

 

Ačkoliv jsou výsledky výpočtů uhlíkové stopy za rok 2022 stále ve fázi vyhodnocování, KASKO pozitivně hodnotí první indicie, které naznačují významně nižší dopady na životní prostředí ve srovnání s podobnými firmami v odvětví. Plány do budoucna zahrnují další snížení technologického odpadu, rozvoj obnovitelných zdrojů energie a pokračování v podpoře ekologických projektů.


KASKO se aktivně věnuje udržitelnosti již dnes, což dokládá zavedením značky KASKO EKO a snahou o minimalizaci plastového odpadu z vlastní výroby. Vyvíjejí produkty z recyklovaného plastu pro zahradní a stavební účely a podporují ekologické projekty, jako jsou výsadby stromů a výroba hmyzích domků ve spolupráci se školami, což odráží jejich závazek k ochraně životního prostředí a vzdělávání. 

Hodnocení spolupráce

 

„Spolupráci s Green0meter hodnotím velmi dobře. Začátek spolupráce byl zahájen interním výběrovým řízením, ve kterém se vaše firma umístila mezi tři nejlepší, s nimiž jsme zvažovali spolupráci. Pochopitelně jsme posuzovali cenu za službu, ale primárně mě osobně oslovil Váš koncept směřování firmy, flexibilita, otevřenost a rychlá komunikace oproti některým dodavatelům. Spousta firem nabízí to, že výpočet vypracuje za Vás, ale Vy na to máte nástroj, který nám umožňuje samostatně pracovat s výpočty uhlíkové stopy, aplikovat ho a tím se vzdělávat“ - říká ředitel kvality a environmentu společnosti KASKO, Ing. Kamil Bárta.

 

Závěr

 

V závěru naší spolupráce s KASKO je patrné, že společnost přistupuje k otázce udržitelnosti a ESG s výjimečnou proaktivitou. KASKO nejenže plánuje rozšířit své aktivity v oblasti recyklace a využívání obnovitelných zdrojů energie, ale také intenzivně pracuje na projektech zaměřených na zpracování technologického odpadu. Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně na recyklačním projektu a plány na další výsadbu stromů jsou konkrétními příklady jejich závazku k pozitivnímu dopadu na životní prostředí.

Zároveň KASKO rozumí důležitosti výpočtu uhlíkové stopy pro jejich zákazníky v automobilovém sektoru. Tím, že společnost přijímá výzvy spojené s výpočtem a snižováním uhlíkové stopy i přes zvýšené náklady a úsilí, zvyšuje její konkurenceschopnost a udržitelnost.


Zdroj foto: KASKO spol. s r.o.

Comments


bottom of page