ESG Report Společnosti

Skóre Vaší společnosti bylo porovnáno s geometrickým průměrem společností ze stejného odvětví. Průměr byl proveden na vzorku více než 100 společností v rozvinutých ekonomikách. Každá škála (E, S, G) je na stupnici 0-100, tzn. čím vyšší skóre, tím udržitelnější daná společnost je.

Zvažte snížení své uhlíkové stopy za pomoci výměny žárovek, recyklace odpadu a limitace vypouštění nebezpečných látek do přírody.

Zaměřte se na zajištění genderové diverzity, zapojení lokálních komunit a vzdělávání zaměstnanců.

Včasný reporting do vládních úřadů, transparentní vnitřní předpisy a kapitálová struktura beroucí v potaz dlouhodobější horizont.

NAPIŠTE NÁM

Poskytujeme komplexní služby a řešení v oblasti ESG reportingu a klasifikace.

Neváhejte nás také kontaktovat na:

[email protected]

+420606936108