ESG Report Společnosti

Skóre Vaší společnosti bylo porovnáno s geometrickým průměrem společností ze stejného odvětví. Průměr byl proveden na vzorku více než 100 společností v rozvinutých ekonomikách. Každá škála (E, S, G) je na stupnici 0-100, tzn. čím vyšší skóre, tím udržitelnější daná společnost je.

Zvažte snížení své uhlíkové stopy za pomoci výměny žárovek, recyklace odpadu a limitace vypouštění nebezpečných látek do přírody.

Zaměřte se na zapojení do lokálních komunit, vytvoření bezbariérových přístupů a podpoře genderové diverzity.

Zaveďte interní mechanizmy pro kontrolu rizik a pro transparentní výběr dodavatelů.

NAPIŠTE NÁM

Poskytujeme komplexní služby a řešení v oblasti ESG reportingu a klasifikace.

Neváhejte nás také kontaktovat na:

info@green0meter.com

+420606936108