Doporučené kroky

Tab image

Zvažte změnu plastových kelímků na rozložitelné plasty

Obaly, plastové kelímky a plastová brčka tvoří největší zdroj odpadu přímo navazující z Vaší činnosti. Zvažte migraci na papírové obaly a obnovitelné kelímky.

Vyzkoušejte rozložitelné kelímky!

Tab image

Zvažte přechod na obnovitelný zdroj energie!

Zvažte přechod na obnovitelný zdroj energie.

Získejte udržitelného dodavatele energie dnes!

Tab image

Zvažte optimalizaci nakládání s vodou

Ačkoliv není voda jedním největších kontributorů do Scopu 3, tak i tak je důležité se zaměřit na její efektivní využívání. Zaměřte se na následující činnosti:

1. Pravidelně sledujte netěsnosti potrubí a kohoutků

2. Snižte prodej balené vody

3. Vodu podávejte pouze hostům, kteří o ni požádají

4. Upgradujte své myčky na ekologické modely

5. Zajistěte, aby vaše myčky byly vždy plné

6. Používejte vzduchem chlazené stroje na výrobu ledu

7. Zaveďte trysky s nízkým průtokem před opláchnutím