ISO 14083

Kvantifikace a vykazování emisí skleníkových plynů pocházejících z operací dopravního řetězce.

 • ISO 14083 stanoví společnou metodiku pro kvantifikaci spotřeby energie a emisí skleníkových plynů (GHG) souvisejících s jakoukoli dopravou (nákladní, osobní nebo obojí).
 • Bude specifikovat obecné principy, definice, hranice systému, metody výpočtu, pravidla pro rozdělení (alokaci) a doporučení dat
 • Bude také obsahovat příklady použití zásad a standardních údajů o emisích a spotřebě doporučených v případě, že nejsou k dispozici konkrétní údaje.
 • Rozsah výpočtu skleníkových plynů bude zahrnovat emise Rozsah 1-3 na bázi „well-to-wheel“ -> výpočet spotřeby energie a emisí skleníkových plynů bude pokrývat energetické procesy ve výrobním procesu (jako je těžba/výroba paliva, doprava a rafinace), jakož i procesy v bodě použití
 • Uživatelé:
  • provozovatelé dopravních služeb (dopravci nákladní nebo osobní dopravy)
  • organizátoři dopravních služeb (subdodavatelé přepravy a speditéři)
  • uživatelé dopravních služeb (zasílatelé a cestující)