Jak mohou společnosti díky znalosti uhlíkové stopy vydělat i ušetřit?


četnost vyhledávání slov jako "uhlíková stopa" a "klimatická změna" dle google trends
(Porovnání četnosti vyhledávání. Čísla představují zájem o vyhledávání vzhledem k nejvyššímu bodu na grafu pro danou oblast a čas. Hodnota 100 je pro tento termín největší popularitou. Hodnota 50 znamená, že je tento výraz o polovinu oblíbenější. Skóre 0 znamená, že pro tento výraz nebylo k dispozici dostatek dat.)

Vzhledem k rostoucí popularitě těchto témat se tak nabízí otázka, jestli by se společnosti měly zajímat o svou uhlíkovou stopu a jaké výhody jim to přinese.

Společnosti mohou díky změření své uhlíkové stopy a posunem k udržitelnosti jak zvýšit obrat, tak i ušetřit na nákladech.


Jak může udržitelnost zvýšit Váš obrat ?

 1. 📚 🏅Buďte mezi prvními — Začít sledovat svou uhlíkovou stopu již dnes a získat historii udržitelnosti může být klíčové ze dvou důvodů. 1) některé banky již dnes začínají poskytovat lepší úrokové sazby / nabídky společnostem, které splňují základní předpoklady udržitelnosti a jsou schopni je prokázat auditovatelnými záznamy. 2) Nastavení správných manažerských postupů dnes Vám pomůže získat potřebné know-how a v budoucnosti lépe reagovat na případná další tlaky na snižování CO2.
 2. ♻️ 😎 Udržitelnost je sexy — Zákazníci jsou ochotni platit za udržitelné produkty s nízkou uhlíkovou stopou vice než za běžné produkty. Zákazníci jsou ochotni změnit svou primární motivaci a kromě ceny a rychlé dostupnosti zboží zahrnout do svého rozhodování i factor udržitelnosti. Podle konkrétních studií je 60% online zákazníků ochotných zaplatit více za identický product, pokud je označen jako ekologický.
 3. 🏢🏭Buďte vhodný dodavatel — Podniky, jejichž zákazníci požadují udržitelné produkty, důkladně prověřují uhlíkovou stopu svých dodavatelů. Být připraven na takové výzvy pomocí auditovaných měření uhlíkové stopy Vám může pomoci najít nové odběratele a vytvořit nová obchodní partnerství.
 4.  🔝📈Lepší výkonnost (ESG) — Udržitelné společnosti se silným důrazem na ESG (životní prostředí, sociální oblast, správa a řízení) mívají větší tržní kapitalizaci, jsou efektivnější a dosahují nadprůměrných výdělků a dividendových výnosů. Analýza S&P zahrnovala 26 fondů a podílových fondů obchodovaných na burze ESG s více než 250 mld USD spravovaných aktiv ve své nejnovější studii zaměřené na ESG. Ve sledovaném 12-měsíčním období od 5. března 2020 do 5. března 2021 tyto fondy předstihly růst indexu S&P 500.

..a jak ušetřit na nákladech ?

 1. ⚡️🔋 Náklady na energie — Emise CO2 jsou úzce spojeny s náklady na energii. Díky výpočtu CO2, tak můžete identifikovat nadměrné využívání energie ve Vaší společnosti nebo jiné neefektivity. Snižování emisí skleníkových plynů pak obvykle jde ruku v ruce se zvyšováním efektivity a pomáhá odhalovat zbytečné energetické náklady ve společnosti. Alternativně se mohou společnosti zaměřit také na zlepšení účinnosti vytápění svých budov, například prostřednictvím vylepšené izolace. Všechny výše uvedené úspory skleníkových plynů spolu s rostoucími cenami elektrické energie mohou výrazně přispět k úsporám nákladů Vaší společnosti.
 2. 🚗 🚢 Doprava a logistika — Druhou největší položkou v účetní rozvaze udržitelnosti společnosti jsou obvykle emise CO2 z dopravy. Naučit se optimalizovat prostředky služebních cest, sdílení automobilů a logistiky je i příležitostí pro úsporu nákladu spolu se snížením negativního dopadu uhlíkové stopy na životní prostředí.
 3. 🗑 📄Odpadové hospodářství — I když velká část společností v ČR již recykluje odpady, spojení recyklace a snižování uhlíkové stopy se zde přímo nabízí. Společnosti jako EKO-KOM a.s. Vám vedle zprostředkování recyklace odpadů poskytnou i výpočet ušetřené uhlíkové stopy, který pomůže snížit Vaši celkovou uhlíkovou stopu!
 4. ☁️ 💰Emisní povolenky — Kromě běžných výdajů se stále více společností stává povinnými účastnit se povinných systémů obchodování s tzv. emisními povolenkami, kdy musí platit za každou tunu emitovaného CO2. V EU pokrývají tyto systémy obchodování s uhlíkem přibližně 40% všech průmyslových odvětví EU, ale v blízké budoucnosti se očekává rozšíření na další podniky a další odvětví. Přechodem na udržitelnější podnikání a snížením Vaší uhlíkové stopy se tam můžete vyhnout budoucím zbytečným nákladům.

Jak začít?

Společnosti, které chtějí udělat první krok na cestě k udržitelnosti a změřit svou uhlíkovou stopu, by si měli zvolit správného partnera, například společnost Greenometer.com a nástroje, které jim umožní sběr a přístup ke klíčovým údajů. Správný partner na cestě k udržitelnosti Vám pomůže:

 1. Shromáždit potřebné údaje o spotřebě energie, vody, využívaných dopravních prostředcích, budovách a dalších atributech vaší společnosti
 2. Analyzovat data pomocí standardizovaného nástroje pro reporting a vizualizaci dat (např. Green0meter: https://www.green0meter.com/application-for-co2e-reporting/)
 3. Navrhnout a prioritizovat udržitelná opatření, vypočítejte návratnost Vašich investic a s business case pro cestu ke snížení uhlíkové stopy
 4. Naplánovat konkrétní kroky ke snížení uhlíkové stopy tak, aby byly v souladu s Vaším business casem.

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.