LCA BEZSTAROSTNĚ

LCA je účinným nástrojem pro determinaci dopadů produktů na životní prostředí s ohledem na globální oteplování, snižování fosilních surovin, toxicity, eutrofizace, acidifikace apod.. LCA je kvantitativní analýza environmentálních aspektů produktů v rámci celého životního cyklu. Analýza LCA se řídí dle mezinárodních standardů ISO 14040.​

LCA

PŘESNĚ

Získáte přesné výsledky v podobě přehledných reportů na základě vždy aktualizované metodologie, které si můžete nechat ihned auditovat.

BEZ STAROSTÍ

Sledujeme všechny nové regulace za Vás a průběžně aktualizujeme LCA metodologii.

INOVATIVNĚ

Ohromíme Vás s moderními technologiemi, které Vám doporučí napočtou LCA a usnadní Vám práci.

Naše služby

 • Tvorba metodologie pro posouzení environmentálních dopadů pro konkrétní posuzovaný produkt
 • Charakterizace hranic systému pro vyčlenění rozsahu produktového systému
 • Porovnávání dopadů na životní prostředí produktů s ohledem na jejich funkci
 • Hodnocení dopadů na životní prostředí v rámci celého životního cyklu produktu
 • Determinace hlavních toků a procesů ve spojitosti s nejvíc zasaženými dopady na životní prostředí
 • Vyjádření dopadů na životní prostředí prostřednictvím konkrétních hodnot výsledků indikátorů kategorií dopadů (např. kg CO2 pro klimatické změny)

 

Jak to funguje

 • Požadavek
  • Definice účelu analýzy, vylepšení daného procesu – výzkum, certifikace a ecolabelling
 • Analýza dat
  • Určení funkční jednotky (např. výroba 1kWhe), na kterou se bude vztahovat materiálové a energetické bilance
  • Určení hranic posuzovaného systému (co bude zahrnuto v analýze např. těžba materiálů-výroba el.energie-odpadové hospodářství)
  • Seznámení se s výrobním procesem
  • Sběr dat pro přesnost analýzy a popis reálného stavu
 • Vyhodnocení a zlepšení
  • Tvorba a vyhodnocení alternativních scénářů pro potenciální snižovaní dopadu na životní prostředí
  • Implementace navrhnutých změn

Proč Green0meter

 • Specializujeme se na posouzení energetických systémů (elektrárny, kogenerační zdroje, teplárny) ale i na chemický průmysl, dopravní infrastrukturu a palivové cykly v dopravě
 • Vyčíslíme komplexní environmentální dopady (nejen uhlíkovou stopu, ale i spotřeby vod, fosilních surovin, toxicity ekosystému nebo dopady na lidské zdraví apod.)
 • Navrhneme možnosti alternativních scénářů procesu pro snížení environmentálních dopadů daných systémů
 • Zpracujeme komplexní analýzu zahrnující sběr všech dat, zpracování analýzy, interpretací výsledků a doporučení až po zpracování výstupní zprávy

NAPIŠTE NÁM