Porovnání dostupnosti informací o udržitelnosti českých bank

Informace o dopadu svých aktivit na životní prostředí banky již určitou dobu začleňují do, anebo vedle svých výročních zpráv. Zaměřují se v nich shodně na oblasti od ochrany životního prostředí, vztahu se zaměstnanci, povaze svého podnikání, vztahu se zákazníky a své společenské odpovědnosti. Při bližším porovnání, lze ovšem zjistit poměrně velkou diverzitu odpovědí, která zvyšuje […]