top of page
island render zoom out  copy.png
city low poly .png

ESG
One.Stop.Studio.

Vyskúšajte platformu na 7 dní zadarmo alebo kontaktujte náš tím

Uhlíková stopa spoločnosti

​Výpočet emisií rozsahu 1 - 3 s vysokou presnosťou a rýchlejšie ako ostatní

Uhlíková stopa produktu

Meranie emisií
spojených so všetkými fázami životného cyklu vašich produktov

Uhlíková
daň -
CBAM 

Priame a nepriame emisie na výpočet uhlíkovej dane (CBAM)
Reporting ESG podľa CSRD, SFDR, GRI, CDP

Ne-
finančný 
reporting

Vyskúšajte platformu na 7 dní zadarmo alebo kontaktujte náš tím

Klienti a partneri

Vít Papoušek

Vedenie Home Credit ESG

„Green0meter nám pomáha zbierať dáta zo 7 krajín sveta. S Green0meter si nastavujeme ciele a jednoducho vytvárame prehľady.“

Produkt

ESG Studio pre všetky spoločnosti

Pre firmy

Presný výpočet emisií CO2 a výsledky hodnotenia ESG vizualizované prostredníctvom dashboardov a správ založených na neustále aktualizovanej metodológii (CSRD, ISO 14064 a GRI), ktorú môžete nechať preveriť alebo dodať svojim zákazníkom.

Pre investičné fondy

Automaticky vykonávajte SFDR/EU Taxonomy screening svojich portfólií, vytvárajte povinné reporty, proaktívne spravujte dopad svojich investícií a reportujte podľa EET (European ESG Template).

Pre banky

Vypočítajte vplyv jednotlivých úverov podľa kritérií ESG. Mapujte každú pôžičku na taxonómiu EÚ, transparentne sledujte svoje garantované anuitné sadzby a BTAR a sledujte svoje ciele.

Softvér Green0meter ESG Studio pre správu CO2 a ESG
city low poly green .png

Staňte sa udržateľnými bez stresu

Vypočítajte svoju uhlíkovú stopu, ESG skóre, generujte správy, použite umelú inteligenciu, a zistite ako zlepšiť svoj vplyv na životné prostredie, všetko na jednom mieste.

Vyskúšajte platformu na 7 dní zadarmo alebo kontaktujte náš tím
O nás

O nás

Vízia

Udržateľnosť je obchodná príležitosť, ktorá vytvára hodnotu pre spoločnosť znižovaním nákladov alebo vytváraním nových výnosov, ako aj pre životné prostredie.

Metodológia

Riadime sa najnovšou metodológiou v súladě s ISO 14064, GHG Protocol s vždy aktuálnymi emisnými faktormi, ako aj GRI, CDP a EU Taxonómia, CSRD a SFDR

Technológia

Využite najnovší tehcnológiu Microsoft Cloud v súlade s normou ISO 27001 a modely strojového učenia na podporu generovania odporúčaní

DSC_5456_edit (1).jpg

Zoznámte sa s naším tímom
ESG odborníkov

Tím ESG, CO2, regulačných a IT expertov podporovaný dvoma zakladateľmi Ing. et Ing. Karel Kotoun, MiMIng. Jan Zvěřina

Porozprávajte sa s naším tímom ešte dnes!
Řekněte si o ukázku

Nenechajte si ujsť príležitosť na udržateľnosť!

Vvyžiadajte si demo s naším ESG špecialistom ešte dnes!

bottom of page