top of page
city low poly .png

Udržitelný nákup ve skupině ČSOB
powered by Green0meter

Co znamená Udržitelný Nákup

Udržitelnost ve skupině ČSOB řešíme i v dodavatelském řetězci, kdy prostřednictvím nákupu majetku a služeb rozhodujeme, co a od koho pořídíme. Skupina ČSOB si je vědoma své role ve společnosti a usiluje o to, aby její činnost byla udržitelná a respektující principy ochrany životního prostředí a měla pozitivní dopad na společnost. V udržitelném nákupu míříme mnohem dále než jen na splnění regulativních požadavků. Jde nám o zodpovědnost vůči naší planetě a budoucím generacím. Chceme dosáhnout zelenější a šetrnější ekonomiky.

Proč právě Green0meter

Green0meter je inovativní online aplikace, která byla speciálně navržena, aby Vám usnadnila sběr nezbytných dat a provedla celým procesem zjišťování a reportování vaší uhlíkové stopy. S její pomocí získáte komplexní porozumění problematice uhlíkové stopy a objevíte efektivní způsoby, jak své emise snižovat. Green0meter je intuitivní a jednoduchý nástroj, který je založen na nejnovějších technologiích a metodologiích v souladu s mezinárodními standardy.

Jak začít s Green0meterem

Účet na Green0meter si můžete vytvořit kliknutím na tlačítko níže a registrací na platformě. Ihned po vaší registraci se s vámi spojí člen týmu Green0meter, aby vám našel správný produkt, a to například  kalkulaci uhlíkové stopy společnosti, produktu, uhlíkové daňe. Anebo pomohl s výkazy CSRD nebo jiné personalizované služby. Platforma bude využívána také ze strany skupiny ČSOB pro sběr dat souvisejících s ESG, a to jak pro účely výběrových řízení, tak i v průběhu spolupráce s cílem získat relevantní data o dodavatelském řetězci.  

Vyzkoušejte platformu na 7 dní zdarma nebo zavolejte našemu týmu
bottom of page