top of page

Nabídka ESG vzdělávání

Úvod do problematiky ESG

- Principy EU Taxonomie, aktuální legislativa a vliv na podniky

- Materiality assessment: jak na pravidelný sběr dat, jejich analýzu a vyhodnocování  

- Seznámení se s požadavky CSRD na reporting firem

Výpočet uhlíkové stopy společnosti a její aplikace v praxi

- Klíčové aspekty uhlíkové stopy od Scope 1 – Scope 3

- Seznámení s metodologií (GHG protokol, ISO 14064)

- Jak nakládat s informacemi o uhlíkové stopě, ukázky z praxe napříč sektory

- Uhlíková stopa jako součást strategie podniku

- Ukázka digitálního nástroje na výpočet uhlíkové stopy

Dekarbonizační plán podniku snadno a rychle

- Vše o regulaci CSDDD – koho se týká a kdy se začne týkat vás

- Jak na sběr dat jasně a srozumitelně

- Jak dekarbonizační plán připravit na reportování

Vyškolte si vlastního ESG managera

-Úvod k ESG Managementu: Přehled toho, co znamená ESG management a jeho roli ve firmách

-Specifikace úkolů a odpovědností ESG manažera v organizaci
-Jak vybrat relevantní ukazatele pro hodnocení ESG výkonnosti

-Efektivní metody sběru dat a přípravy ESG reportů
-Jak čelit potenciálním výzvám spojeným s implementací ESG praktik

-Dobrá praxe: Jak efektivně komunikovat a spolupracovat se všemi stakeholdery

box to start.

Project Name

-Jak vypadá výkaz CBAM v praxi a co budete potřebovat k jeho zpracování

-Jak vypadá vstup do celního systému Evropského portálu obchodníka, skrze který se hlášení podává

- Ukázka digitálního nástroje, který vám pomůže výkaz CBAM připravit

-Příklady dobré praxe konkrétních firem a co si od nich můžete odnést za inspiraci

Project Name

This is your Project description. A brief summary can help visitors understand the context of your work. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start.

bottom of page