top of page

Bond, Green Bond
Vzhledem k tomu, že se svět stále více zaměřuje na řešení klimatických změn a dalších ekologických problémů, oblíbili si investoři, kteří chtějí sladit finanční cíle se svými hodnotami, tzv. „zelené dluhopisy“ (Green Bonds). I u nás jde o stále diskutovanější téma, přesto kolem něj přetrvávají ještě některé nejasnosti nebo zkreslené představy. Pokusme se je nyní uvést na pravou míru.


Co je to zelený dluhopis?


Zelené bondy jsou typem investice s pevným výnosem, která se používá k financování projektů s pozitivním dopadem na životní prostředí. Stejně jako tradiční dluhopisy nabízejí i ty zelené investorům stanovený výnos.  Vydávají je veřejné, soukromé nebo multilaterální subjekty s cílem získat kapitál na iniciativy, které přispívají k udržitelnější ekonomice a přinášejí identifikovatelné klimatické, environmentální nebo jiné přínosy. Projekty financované zelenými dluhopisy zahrnují například obnovitelné zdroje energie, energetickou účinnost, čistou veřejnou dopravu, prevenci a kontrolu znečištění, ochranu přírody, udržitelné hospodaření s vodou a odpadními vodami a zelené budovy, které splňují mezinárodně uznávané normy a certifikace. Často jsou s nimi spojené daňové pobídky, které je činí pro investory atraktivnějšími.


Vzhledem k tomu, že země po celém světě zvyšují své úsilí o snížení emisí uhlíku, trh se zelenými dluhopisy zažívá boom. Tento rychlý růst byl poprvé zvýrazněn v říjnu 2021, kdy Evropská unie (EU) vydala tyto dluhopisy v hodnotě přibližně 14 miliard dolarů, což byl v té době největší obchod v historii.


Pro úplnost ještě uveďme, že výraz „zelený dluhopis“ se někdy zaměňuje s výrazem „klimatický dluhopis“ nebo „udržitelný dluhopis“. Nejedná se však o synonyma.


Jak velký je trh se zelenými dluhopisy?


Trh se zelenými dluhopisy poslední dobou exponenciálně roste. Podle zprávy Světového ekonomického fóra Fostering Effective Energy Transition 2023 bylo už před čtyřmi lety na emise zelených dluhopisů vynaloženo 270 miliard dolarů. Tato částka se dále zvyšuje. Podle společnosti S&P Global se roční emise mohla v roce 2023 pohybovat kolem 1 bilionu dolarů. Řešení klimatické krize totiž nebude levné. Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu odhaduje, že omezení nárůstu teploty na 1,5 °C, což je cíl Pařížské dohody, si vyžádá do roku 2050 každoroční investice ve výši více než 3-6 biliónů dolarů. Vlády a podniky tak sahají stále častěji k zeleným dluhopisům jako k jedné z možností, jak tyto obrovské částky získat. Například v listopadu 2023 prodala Brazílie svůj vůbec první zelený dluhopis určený na podporu ambiciózních plánů prezidenta Luize Inacia Luly da Silvy na ochranu Amazonie.


Tomu výrazně napomáhá fakt, že je rádi získávají významní investoři od správců aktiv po pojišťovny a penzijní fondy. Trh se zelenými dluhopisy se tak díky kombinaci politického odhodlání a chuti investorů rychle rozšiřuje.


Odkud se berou zelené dluhopisy?


První zelený dluhopis vydala v roce 2007 Evropská investiční banka, o rok později ji následovala Světová banka. Od té doby vstoupilo za účelem financování zelených projektů na trh mnoho vlád i firem. V Česku vydala zelené dluhopisy například ČSOB.


Druhým největším zdrojem zelených dluhopisů jsou Spojené státy, v čele s vládou podporovaným hypotečním gigantem Fannie Mae. Zapojily se i korporace od Applu po Pepsi a Verizon. K zeleným dluhopisům se obracejí také státní a místní vlády, aby zaplatily infrastrukturní projekty. V současné době je na prvním místě Čína, která v roce 2022 vydala zelené dluhopisy v hodnotě více než 85 miliard dolarů.


Jak je patrné z výše uvedeného, investice do zelených dluhopisů jsou spíše záležitostí institucionálních investorů, podílových fondů, hedgeových fondů a nadačních fondů, kteří si mohou dovolit investovat velké částky do dluhových nástrojů. Mnoho podílových fondů a ETF však nabízí expozici v oblasti zelených dluhopisů i pro drobné investory, kteří chtějí sladit svá portfolia se svým ekologickým cítěním a hodnotami.


Jak poznám, že jsou dluhopisy zelené?

Greenwashing je pro trh se zelenými dluhopisy a dalšími udržitelnými investicemi velkou výzvou.

Regulační orgány i samotné odvětví se snaží tento problém řešit. Mnoho dlužníků se řídí pokyny nazvanými Zásady zelených dluhopisů, které schválila Mezinárodní asociace pro kapitálový trh (ICMA), aby pomohla vnést na trh transparentnost. Existuje také řada společností, které nabízejí posuzování a certifikaci dluhopisů.


Evropská unie jde v transparentnosti ještě o krok dál se svým Evropským standardem pro zelené dluhopisy (European Green Bond Standard), který byl přijat koncem roku 2023. Tento dobrovolný standard, založený na Taxonomii EU má napomoci růstu trhu tím, že investorům poskytne informace, které potřebují k posouzení a porovnání cenných papírů, které o sobě tvrdí, že jsou zelené.


Jaké jsou vyhlídky zelených dluhopisů?


Přes veškerou naléhavost řešení klimatické krize získal průmysl fosilních paliv v letech následujících po podpisu Pařížské dohody mnohem více finančních prostředků než zelené projekty. To se podle agentury Bloomberg Green v roce 2021 změnilo. Udržitelné investice proto budou zřejmě pokračovat v závratném růstu, protože vlády kladou důraz na ochranu klimatu.


Jak se může zapojit moje firma?


Celá problematika se může zdát na první pohled poměrně složitá, zejména pro potenciální emitenty dluhopisů. Pokud by vaše firma o jejich vydání uvažovala, asi vás v první řadě napadne, jak si vůbec máte sami určit, že váš projekt je „zelený“ a jakým způsobem je můžete vydat. Pomoci vám mohou zkušení poradci v Green0meter, kteří vaši společnost provedou kompletním procesem, aby vaše zelené dluhopisy byly v souladu s rámcem Green Bond Principles a dalšími relevantními standardy.


Díky Green0meter získáte jistotu levnějšího financování s dlouhodobými výnosy, které podpoří vaše iniciativy v oblasti udržitelnosti, energetické efektivity a úspor. Navíc, v rámci platformy Green0meter pak svoje data můžete spravovat dlouhodobě a získat dlouhodobý a efektivní přehled. 

Comments


bottom of page